Skip to main content

Geschiedenis

Krachtenbundeling

De Alphense Duikvereniging Atlantis is in 2011 ontstaan uit een fusie van Onderwatersport Vereniging "Atlantis" en de Alphense Duikvereniging. In 2012 sloten ook de duikers van Recce Divers Duikvereniging zich bij de gefuseerde vereniging aan.

Sinds 1969...

Alphense Duikvereniging Atlantis is ontstaan in 1969. Leden van de "Goudse Sportduikers" richtten op 16 september 1969 "Onderwatersportvereniging Atlantis" op. Hetzelfde jaar sloot de vereniging zich aan bij Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Het ledental steeg binnen een jaar tot 25. 

Met groot enthousiasme werd begonnen met de opleiding van nieuwe sportduikers en training van duikers met een brevet. Aanvankelijk in het openluchtbad "De Hoorn" en later ook in het overdekte bad "De Dillen" in Alphen aan den Rijn. Na het gereedkomen van het tweede overdekte bad "De Thermen", met een dieper "diepe", werden de vrijdagse zwembadtrainingen voortaan daar gehouden.

De buitenwaterlessen vonden o.a. plaats in de "Put van Broekhoven" bij Bodegraven en in de "Put van Mastwijk" bij Linschoten. Regelmatig werden ook duikkampen georganiseerd, voornamelijk in Zeeland.

Was in het prille begin alles gericht op het duiken zelf, later werden door evenementencommissies ook vele andere en intussen traditionele happenings georganiseerd. Ook werd naar een ruimte gezocht om na de trainingen gezellig te kunnen "hokken". Na een tijdelijk onderdak in de "Rijnstreekhal" werd een geschikte garage gevonden achter Marckx en van kaal pakhuis omgetoverd tot het eerste clubhuis, de "Decobar". In 1980 kregen we de beschikking over een speeltuingebouw, gelegen achter het pand Ruisdaelstraat 72. In 1981 namen we de huidige "Decobar" in gebruik als ontmoetingsplaats, instructieruimte, en vergaderlokaal.

"Atlantis" timmerde aan de weg met demonstraties, een duiksymposium, deelname aan tentoonstellingen, de traditionele kerstduiken en zoekacties voor politie en brandweer. Om deze laatste activiteiten mogelijk te maken werd er een "Atlantis-duikploeg" samengesteld die in brandweerverband oefende en in geval van nood werd "gepiept". Na een aantal jaren ging de brandweer eigen duikers opleiden en werd "onze" duikploeg opgeheven.

Aanvankelijk heeft “Atlantis” ook deelgenomen aan de landelijke onderwaterhockey-competitie. Door een tekort aan enthousiaste spelers moest op een gegeven moment worden afgezien van verdere deelname aan wedstrijden. Andere activiteiten waren, naast uiteraard het duiken, onder andere surfen, zeilen, onderwaterfotografie en -filmen.

Op deze manier kabbelde de vereniging rustig door. Nieuwe leden begonnen aan de opleiding, anderen namen na een aantal jaren weer afscheid. Andere duikscholen en –verenigingen ontstonden naast de onze. “Seahorse Diving” startte in de jaren 80 een duikschool met duikwinkel in de Prins Hendrikstraat, later verplaatst naar de Europalaan en weer later overgenomen door “Recce Divers” in de Eikenlaan. De duikschool NiceDive begon met duikopleidingen. In 2006 brandde zwembad “De Thermen” af, waardoor alle zwembadactiviteiten in het inmiddels overdekte “De Hoorn” werden geconcentreerd. Ook andere duikscholen verkasten naar “De Hoorn”. Het was dringen: op de vrijdagavond waren èn Atlantis èn NiceDive èn Recce Divers tegelijkertijd actief in het zwembad. In 2010 stopte NiceDive met zijn opleidingen. Enkele van zijn duikers richtten vervolgens gezamenlijk de Alphense Duikvereniging op.

In 2012 kwam dit alles weer samen. Atlantis en de Alphense Duikvereniging fuseerden tot de Alphense Duikvereniging Atlantis. Recce Divers werd opgeheven en een behoorlijk aantal leden traden toe tot Alphense Duikvereniging Atlantis. En zo werden de duikactiviteiten in Alphen aan den Rijn in één vereniging geconcentreerd, met nog steeds het oude clubhuis, de Decobar.

Atlantis?

Het mythische eiland "Atlantis" is eeuwenlang betwist. De filosoof Plato, die 300 jaar voor Christus leefde, beschreef het eiland als rechthoekig, ca. 3000 km2 groot en met hoogontwikkelde bewoners. Door allerlei geleerden en schrijvers werd Atlantis nu eens midden in de oceaan verondersteld, dan weer aan de westkust van Marokko, de zuidwestkust van Spanje, de oostkust van Venezuela of in de Sargassozee. Machtige lavastromen en aardbevingen zouden Atlantis in zijn geheel hebben weggevaagd.

Meer dan 5.000 boeken zijn geschreven over dit mysterieuze Atlantis eiland. Nog steeds zijn het bestaan en de ligging van Atlantis een grote vraag en voorlopig zal dat wel zo blijven.

Fusie video