Skip to main content

Lidmaatschap en contributie

Binnen onze vereniging kennen we leden, jeugdleden en donateurs. Op het moment bestaat onze vereniging uit ongeveer 78 leden en 20 donateurs.

Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder andere: 

 • opleidingen voor de standaard brevetten van NOB/CMAS (1* t/m 3* duiker) tegen beperkte kosten. De minimum leeftijd voor duikopleidingen is 12 jaar.
 • kosteloze deelname aan alle trainingen van de vereniging (twee maal per week conditietraining) en toegang tot het clubhuis na de trainingen
 • deelname aan alle activiteiten van de vereniging, ontvangst verenigingsblad en toegang tot website van de vereniging
 • het maandblad Onderwatersport en toegang tot de website van de NOB
 • belangenbehartiging voor onderwatersporters door de NOB
 • collectieve aansprakelijkheidsverzekering en (duik)ongevallenverzekering.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Donateurs kunnen geen gebruik maken van de opleidings- en trainingsfaciliteiten, maar zijn welkom bij alle andere activiteiten.

Inschrijfgeld en contributie

Als je lid wordt van de Alphense Duikvereniging Atlantis betaal je ieder kwartaal contributie. Daarnaast word je automatisch ook lid van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). Hiervoor betaal je een jaarlijkse NOB-contributie. Leden onder de 18 jaar betalen een jeugdtarief. 

 

Termijnen

Het lidmaatschap van de Alphense Duikvereniging Atlantis wordt voor ten minste één jaar aangegaan. Het kan worden beëindigd aan het einde van het jaar, met een wettelijke opzegtermijn van één maand. Contributiegelden worden in principe per automatische incasso geïnd, waarvoor bij inschrijving een machtiging wordt afgegeven.

 

Contributie

 • Kwartaalcontributie senioren: € 51,15
 • Kwartaalcontributie junioren (t/m 23 jaar): € 30,75
 • Lidmaatschap NOB tot 18 jaar: € 22,90
 • Lidmaatschap NOB vanaf 18 jaar € 53,80
 • Jaarlijkse donateur bijdrage (minimaal): € 45,50
 • Inschrijfgeld/Scuba clinic (eenmalig): € 25,=

Aanvullende bijdrage opleidingen:

 • Basis opleiding OWD/NOB 1*: € 150
 • Duikvergunning Vinkeveen (benodigd voor OWD/NOB 1*) circa € 30,=
 • Vervolg opleidingen
 • AOWD/2* Module 1 Inclusief boek en brevetkaart: € 80,=
 • AOWD/2* Module 2, 3 en 4: € 16,50 per module
 • Dive Master/3*: € 80,=
 • Specialty Redden en Reanimatiecursus: gratis
 • Specialties inclusief cursusboek en brevetregistratie: € 55,=
 • Specialty Onderwater Archeologie inclusief cursusboek en brevetregistratie: € 55,=
 • Biologie-wereld: € 80
 • Instructeursopleidingen en cross over: gratis

NOB Lidmaatschap en contributie

De bondscontributie NOB wordt in het eerste kwartaal van elk jaar geïnd via automatische incasso. Bij opzegging in de loop van het contributiejaar wordt geen restitutie verleend.

Het lidmaatschap van de NOB moet vóór 1 november worden opgezegd om te voorkomen dat ook het volgend jaar contributie verschuldigd is.

Donateurs kunnen ook lid zijn van de NOB.